Knowledge Bridge PGB

 
 

Knowledge Bridge PGB is de nieuwe tak. Steeds vaker komen ouders, verzorgers en leerlingen met hulpvragen die buiten de begeleiding van onderwijsondersteuning vallen. Het betreft ondermeer PGB trajecten waarbij een juiste invulling van de hulpvraag wordt bewerkstelligd. Te denken valt aan een inventarisatie van hulpmiddelen, inventarisatie van probleemgebieden:

*Hulpvragen kunnen handelen over hulp bij het uiten van gevoelens en gedachten.

*Het kunnen omgaan met de dynamiek van het alledaagse leven.

*Het kunnen inzien wat de eigen rol is binnen die zelfde dynamiek.

*Wat kan je zelf bijdragen aan een prettigere meer beheersbare invulling van het dagelijkse leven.

*Het leren denken in oplossingen en niet als leidraad de problemen nemen.

*Het aanleren van een actieve houding ten aanzien van grote  maar zeker ook kleine bezigheden.

*Het leren structuur aan te brengen en tot uitvoer brengen van plannen die gemaakt worden om het dagelijks functioneren beter te laten verlopen.

*Het aanleren van zelfstandig handelen binnen diverse omstandigheden waar men dagelijks mee geconfronteerd wordt.

*Het aanleren van onderhouden van contacten die essentieel zijn voor het functioneren.

*Het begrijpen van actie en reactie patronen ten aanzien van sociale contacten.

*Het leren omgaan met de onzekerheden en angsten die ervaren worden bij zeer uiteenlopende gebeurtenissen en/of  het dagelijks functioneren.

Knowledge Bridge PGB richt zich op de individuele begeleiding van de hulpbehoevende alsmede groepsbehandeling. Dit is afhankelijk van de zorgvraag. Centraal staat de zelfredzaamheid/zelfstandigheid van de client in het dagelijkse leven. Samen met de client wordt een behandelplan geschreven en ten uitvoer gebracht. Een een open en directe communicatie wordt hierbij gevoerd. Knowledge Bridge PGB heeft contacten met andere hulpverleners op het vlak van orthopedagogen, psychologen, psychiatrie, bewegingstherapie, etc... Alles en iedereen om een passende aanpak te garanderen.